Nieuws


De nieuwe maximumsnelheid: goed om te weten

Vanaf 1 september 2012 is de algemene maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Maar, dit geldt niet overal. Het is daarom belangrijk om te weten waar u 130 mag rijden en waar niet. Als er niets staat aangegeven, geldt op de snelwegen in principe een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Als er een andere maximumsnelheid geldt, of als de snelheid op een traject wisselt, wordt dit aangegeven met borden naast of boven de weg.

Er zijn ook stukken waar alleen tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.

De snelheid die overdag geldt, wordt dan aangegeven en op een bord eronder staan de tijden dat deze snelheid geldt. Als u geen 130 mag rijden, is dit omdat: de weg door een bebouwd gebied loopt; de weg door of langs een natuurgebied loopt; of omdat de verkeersveiligheid het niet toelaat.

Het kan ook voorkomen dat de verkeerssituatie tijdelijk om een lagere maximumsnelheid vraagt. Bijvoorbeeld door slecht weer, drukte of een ongeval. In dat geval geeft de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat de maximumsnelheid aan op de borden boven de weg. De belangrijkste uitzonderingen op de 130-regel zijn de 80- en 100- zones bij grote steden, spitsstroken en het vrachtverkeer, dat op alle autosnelwegen maximaal 80 mag rijden. De komende jaren mag u op steeds meer plekken 130 rijden.


Prijsveranderingen in de rijschoolwereld.Kosten CBR apart vermeld

Het belangrijkste van deze nieuwe vorm van factureren is dat de kosten van het CBR examen apart moeten worden vermeld, tegen 0 procent BTW (zie ‘Kosten examen CBR’ in het bovenstaande voorbeeld). Dit is een doorlopende post.
De overige kosten rondom het examen moeten ook apart worden vermeld en wel tegen 21 procent BTW (zie ‘Dienstverlening rondom het examen’). Deze kosten kunnen een verzamelpost zijn van de volgende diensten: huur lesauto, examenvoorbereiding, begeleiding tijdens het examen, administratiekosten, reserveringshandelingen, EV-verwerking etc.

Tarieven CBR worden anders
Niet alleen de manier van factureren gaat veranderen, ook de examentarieven van het CBR worden gewijzigd. Dat komt deels vanwege de eerdergenoemde BTW-vrijstelling en deels omdat het CBR een nieuwe methode moet gaan hanteren om zijn producten te prijzen. Hierdoor worden de tarieven flink anders. Als je de huidige CBR tarieven inclusief BTW vergelijkt met de nieuwe tarieven in 2013, dalen de tarieven van bijvoorbeeld de praktijkexamens met gemiddeld 5 procent.